aranan gercek

Aranan Gerçek

5,00 TL
Stokta

İkinci baskısı 1999 yılında yapılmış ve Bahai Öğretilerinin ilhamı ile hazırlanmış kitapta yazar oldukça geniş yelpazedeki konulara değinmiştir. Tanrı, Ruhun Varlığı ve Ebediliği, Dinin Gerekliliği, İlahi Zuhurların Amacı, Peygamberlerin Makamı ve Birliği, İlahi Ahd ve Misak (İlahi Sözleşme) İlahi Adalet ve Medeniyetin Zamana Göre Tecellisi, İnsanın Yaratılış Amacı, İnsanların Yeni Zuhurlara İtirazlarının Nedenleri, Bahai Öğretileri, Bahai Tarihçesi, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah’ın Bazı Eserleri ve Tanıtılması,… gibi oldukça spesifik ve zengin konular irdelenmiştir.

Yazar Akdes Soltani Kuçani’nin bu eseri hazırlamadaki amacını, insanlığın ve içinde yaşadığımız dünyanın şimdiki kötü durumunda olmasını, Tanrı’nın ve Dinin gerçek manasının unutulması olarak açıklamaktadır. Okuyucuların zengin bir bakış açısı yakalayacakları bu kitabın birinci baskısı 1987 yılında yapılmıştır.